Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi – DSOI

Om selskabet

DSOI – Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi har til formål at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet

Vi samarbejder bredt med hele det ortopædkirurgiske speciale, samt Dansk Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Aktuelt forberedes nyt ‘Specialevejledning for Ortopædisk Kirurgi’, hvor DSOI har formuleret en detaljeret vejledning til det infektionskirurgiske område inddelt i bløddelsinfektion, ledinfektion og knogleinfektion med forslag til specialiseringsniveau: Specialeplanforslag, DSOI 2020

DSOI samarbejder internationalt
Årsmøde for European Bone and Joint Infection Society (EBJIS) – LINK

Følg DSOI Facebook! Her er der mulighed for debat og der uploades løbes spændende videnskabelige arbejder og øvrige infektionskirurgiske nyheder!
lkshflkhdskflhlksdhflksdhlkfhlskdhflksdhflk
Jj

NYT ! ! Hør og se eksperterne fortælle om nogle af de udfordringer der er ved at behandle knogleinfektioner – find dem her!

lsdhflkhsdlkfhlksdhflksdhflkhdsflhds

Overvejer du at blive aktiv i DSOIs arbejde?

Vi er aktuelt 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, som blev valgt for en to-årig periode på Generalforsamlingen 23. oktober 2019.

Vi har ofte brug for erfarne eller engagerede medlemmer til diverse spændende projekter. Skriv til et medlem af bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere!