Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi – DSOI

Om selskabet

DSOI – Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi har til formål at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet

Vi samarbejder bredt med hele det ortopædkirurgiske speciale, samt Dansk Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Seneste nyt: DSOI er nu på Facebook
Næste bestyrelsesmøde: 5. maj 2020
Alle kan deltage, skriv til sekretæren for dagsorden: info@infektionskirurgi.dk

Jj

Overvejer du at blive aktiv i DSOIs arbejde?

Vi er aktuelt 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, som blev valgt for en to-årig periode på Generalforsamlingen 23. oktober 2019.

Vi har ofte brug for erfarne eller engagerede medlemmer til diverse spændende projekter. Skriv til et medlem af bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere!