Bestyrelse

Formand

Klaus Kirketerp-Møller
Overlæge
Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital
Formand@infektionskirurgi.dk

Næstformand

Hans Gottlieb
Sektionsansvarlig Overlæge
Ortopædkirurgisk afd. T114I
Herlev Hospital
Naestformand@infektionskirurgi.dk

Kasserer

Tine Nymark
Overlæge, PhD, Klinisk Lektor
Ortopædkirurgisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Kasserer@infektionskirurgi.dk 

Sekretær

Christen Ravn
1. reservelæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling
Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
Info@infektionskirurgi.dk

Bestyrelsesmedlem

Taj Haubuf
Afdelingslæge
Traumesektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Randers