Hvad arbejder bestyrelsen med?

Guideline for septisk artrit
I samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) og Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) har DSOI samlet en gruppe, som skal evaluere litteraturen og formulere en kort og operationel guideline for septisk artrit.

Målbeskrivelser for ortopædkirurgisk hoveduddannelse
I samarbejde med DOS Uddannelsesudvalg har DSOI formuleret en liste med infektionskirurgiske kompetencer, som uddannelseslægen forventes at erhverve sig under speciallæge-uddannelsen.

International consensus meeting on musculoskeletal infection, Philadelphia 25.-27. juli 2018
Fra DSOI deltog Per Gundtoft og Jeppe Lange sammen med ca. 600 delegerede fra hele verden. Se mere her: icmphilly.com

Vidensdeling i selskabet
Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder og udvalgsarbejde. DSOI hjælper gerne med ideer til lokale møder med infektionskirurgisk indhold.
Vi vil også gerne lære af dine infektionskirurgiske erfaringer og dele dem med andre, send derfor gode tips og instrukser, cases med billeder (uden fortrolige oplysninger eller kollegiale navne), igangværende forsknings- eller udviklingsprojekter

Aktuel artikel
General treatment principles for fracture-related infection: recommendations from an international expert group.
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31659475

Kommende datoer
Frist for ansøgning om fellowship-rejse til ca. 4 europæiske infektionscentre: 1. marts 2020 – se mere på https://ebjis.org/fellowship

Frist for abstracts til årskongres i European Bone and Joint Infection Society: 10. april 2020 – se mere på www.EBJIS2020.org
Kongressens hovedtema for 2020 er ’Joining forces: Optimising diagnosis and management of bone and joint infections’

Næste bestyrelsesmøde, Odense
18. november kl. 17-21 i afd. O’s konferencerum på Odense Universitetshospital
Alle kan deltage, skriv til sekretæren for dagsorden: info@infektionskirurgi.dk