Nyhedsbrev januar 2019

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Guideline for septisk artrit
I samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) og Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) har DSOI samlet en gruppe, som skal evaluere litteraturen og formulere en kort og operationel guideline for septisk artrit.

International consensus meeting on musculoskeletal infection, Philadelphia 25.-27. juli 2018
Fra DSOI deltog Per Gundtoft og Jeppe Lange sammen med ca. 600 delegerede fra hele verden. Se mere her: icmphilly.com

Vidensdeling i selskabet
Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder og udvalgsarbejde. DSOI hjælper gerne med ideer til lokale møder med infektionskirurgisk indhold.
Vi vil også gerne lære af dine infektionskirurgiske erfaringer og dele dem med andre, send derfor gode tips og instrukser, cases med billeder (uden fortrolige oplysninger eller kollegiale navne), igangværende forsknings- eller udviklingsprojekter

Månedens artikel
Fracture-related infection, EBJIS Short Guide 2018.
Link: ebjis.org/short-guidance

Kommende datoer
Frist for ansøgning om fellowship-rejse til ca. 4 europæiske infektionscentre: 1. marts 2019 – se mere på https://ebjis.org/fellowship

Frist for abstracts til årskongres i European Bone and Joint Infection Society: 12. april 2019 – se mere på www.EBJIS2019.org
Kongressens hovedtema for 2019 er ’From basic science to clinical practice: the importance of translation science in the development of concepts on infection prevention and treatment’

Næste bestyrelsesmøde, Odense
April kl. 17-21 i afd. O’s konferencerum på Odense Universitetshospital
Alle kan deltage, skriv til sekretæren for dagsorden: info@infektionskirurgi.dk

 

Overvejer du at blive aktivt medlem af DSOIs bestyrelse?

Selskabets formål er at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet
Vi er aktuelt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der er valg til bestyrelsen på efterårets Generalforsamling. Meld gerne dit kandidatur og motivation til info@infektionskirurgi.dk