Nyhedsbrev august 2017

 Hvad arbejder bestyrelsen med?

 • Oplæg til specialespecifikt kursus om infektionskirurgi
  • De specialespecifikke kurser (A-kursus) er under revision og DSOI har budt ind på infektions- og amputationskirurgi
 • Oplæg til kort klinisk retningslinje om peroperativ vævsprøvetagning ved mistanke om infektion relateret til osteosyntese og alloplastik
  • Udkastet er vedhæftet til høring, dvs. kommentarer er meget velkomne!
 • Deltagelse i Philadelphia Consensus Meeting on PJI
  • DSOI deltager sammen med repræsentanter fra DOS og DSHK i forarbejdet til det andet konsensusmøde vedr. ortopædisk infektionskirurgi i Philadelphia, USA 2018
 • Vidensdeling i selskabet
  • Alle medlemmer vil fremover kunne deltage i bestyrelsesmøder og udvalgsarbejde
  • DSOI vil begynde at udsende nyhedsbreve og lægge mere information på hjemmesiden
  • DSOI hjælper gerne med ideer til lokale møder med infektionskirurgisk indhold
  • Vi vil gerne lære af dine infektionskirurgiske erfaringer og dele dem med andre, send derfor
   • Gode tips og instrukser
   • Cases uden fortrolige oplysninger eller kollegiale navne
   • Igangværende forsknings- eller udviklingsprojekter

Overvejer du at blive aktivt medlem af DSOIs bestyrelse?

 • Selskabets formål er at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet
 • Vi er aktuelt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf nogle ønsker at træde ud
 • Meld gerne dit kandidatur og motivation til info@infektionskirurgi.dk

Kommende datoer

 • Årsmøde i European Bone and Joint Infection Society (EBJIS2017.org)
  • 6-9. september i Nantes, Frankrig
  • Danske foredrag ved Klaus Kirketerp-Møller, Per Gundtoft, Jeppe Lange og Christen Ravn
 • Næste bestyrelsesmøde, Odense
  • 25. september kl. 17-21 i afd. O’s konferencerum på Odense Universitetshospital
  • Alle kan deltage, skriv til sekretæren for dagsorden: info@infektionskirurgi.dk
 • Møde og generalforsamling i DSOI, København
  • 25. oktober kl. 16-17.30 under DOS-kongressen (se lokale i DOS-bulletin)
  • Programpunkter:
   • Orientering om Philadelphia Consensus Meeting (10 min)
   • Nyt kursus i Ortopædisk Infektionskirurgi (15 min)
   • KKR inden for infektioner (10 min)
   • Infektionscases (30 min)
   • Generalforsamling (15 min)