Kursusmateriale
Det specialespecifikke kursus i Infektions- og amputationskirurgi 9.-10. november 2021

Nedenstående materiale er forhåbentlig brugbart både ift. kurset og den videre speciallæge uddannelse i ortopædkirurgi!

Målbeskrivelse ortopædkirurgi, Inf-Amp

Video-podcast
Antibiotika penetrans i bevægeapparatet
Mikrobiologiske tips til muskuloskeletale infektioner (lyden er ringe og skal genindspilles)
Karkirurgiske tips til amputationskirurgen

Kliniske retningslinjer
KKR med tips til mikrobiologiske vævsprøver
NKR om større benamputation

Oversigtsartikler:
1. Behandling af subkutane abscesser
2. Nekrotiserende bløddelsinfektioner
3. Septisk artrit
4. Den amputationstruede patient er en udfordring for sundhedsvæsenet
5. Infection after fracture fixation
6. The role of microbial biofilms in prosthetic joint infections
7. Infections of the musculoskeletal system (gratis bog)
8. Håndbog for nyamputerede (gratis bog)

Håndtering af septisk artrit, OUH
Instruks, udredning purulent artrit (AUH 2017)

Forslag til fase IV, infektionskirurgi
Du kan også finde gratis online uddannelse gennem European Bone and Joint Infection Society
Link til webinars on demand

Har du forslag til andre uddannelses-relevante emner, er du velkommen til at skrive til info@infektionskirurgi.dk