Igangværende projekter

Herunder er en oversigt over igangværende projekter indenfor ortopædisk infektionskirurgi. Formålet er at benytte hjemmesiden som en fælles platform til networking og udveksling af forskningsideer og erfaring. Såfremt du ønsker at opslå din forskning kan der sendes en mail til webmaster@infektionskirurgi.dk

On the Diagnosis of Prosthetic Joint Infection

Ph.d.-projektet “On the Diagnosis of Prosthetic Joint Infection” undersøger nye og mere præcise metoder til diagnostik af infektioner omkring hofte- og knæledsproteser. Metoderne tager udgangspunkt i sonikering af ledproteser mhp. at frigøre biofilm bakterier til diagnostik med dyrkning, MALDI-TOF, microcalorimetri og 16S PCR. Perspektivet er at forbedret diagnostik og behandling af disse komplikationer kan redde både menneskeliv og førlighed for en stor gruppe patienter.
Projektet udgår fra Klinisk Institut på Syddansk Universitet med start i 2012 og afslutning i 2015.

Ph.d.-studerende:
Christen Ravn, MD
Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
christen.ravn@rsyd.dk

Hovedvejleder:
Søren Overgaard, Dr.med., overlæge og professor
Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Medvejledere:
Michael Kemp, Dr.med., overlæge og professor
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Per Kjærsgaard-Andersen, overlæge og klinisk lektor
Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

PRIS: Proteser Reduktion af Infektion og Smerter

Ph.d.-projektet udspringer fra et innovationskonsortium støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. PRIS (Proteser: Reduktion af infektion og smerter) fokuserer på diagnostik af protese-relaterede problemer efter TKA og THA. PRIS er et tværfagligt konsortium med deltagelse af kliniske og parakliniske specialer, forskningsafdelinger og industrielle partnere. Projektet fokuserer bredt på nuklearmedicinsk billeddiagnostik, optimeret prøvetagning til både klassisk og molekylærbiologisk diagnostik, biomarkører og karakterisering af smertemekanismer. I projektet implementeres og valideres en diagnostisk algoritme.

Ph.d.-studerende:
Vesal Khalid, MD
Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital
vekh@rn.dk

Hovedvejleder:
Sten Rasmussen, Overlæge og klinisk lektor
Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital

Medvejledere:
Poul Torben Nielsen, Overlæge
Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Henrik Carl Schønheyder, Overlæge og professor
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Trine Rolighed Thomsen
Center for Microbial Communities, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, Aalborg University, Denmark