Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi – DSOI

Om selskabet

DSOI – Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi har til formål at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet

Vi samarbejder bredt med hele det ortopædkirurgiske speciale, samt Dansk Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Aktuelt forberedes nyt ‘Specialevejledning for Ortopædisk Kirurgi’, hvor DSOI har formuleret en detaljeret vejledning til det infektionskirurgiske område inddelt i bløddelsinfektion, ledinfektion og knogleinfektion med forslag til specialiseringsniveau: Specialeplansoplæg infektionskirurgi, rev. 2023

DSOI samarbejder internationalt
2023 årsmøde for European Bone and Joint Infection Society (EBJIS) d. 12.-14.oktober i Basel, Schweiz – LINK
Dette års topics bliver:

  • Animal models in biofilm research
  • Antimicrobials
  • Biofilm and beyond – translation from in-vitro data to in-vivo strategies
  • Diabetic Foot Infection and Diabetic Foot Osteomyelitis
  • Economic and psychological aspects of PJI/FRI
  • Infection prevention
  • Orthoplastic Surgery
Følg DSOI Facebook! Her er der mulighed for debat og der uploades løbes spændende videnskabelige arbejder og øvrige infektionskirurgiske nyheder!
lkshflkhdskflhlksdhflksdhlkfhlskdhflksdhflk
Jj

NYT ! ! Hør og se eksperterne fortælle om nogle af de udfordringer der er ved at behandle knogleinfektioner – find dem her!

lsdhflkhsdlkfhlksdhflksdhflkhdsflhds

Overvejer du at blive aktiv i DSOIs arbejde?

Vi er aktuelt 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, som blev valgt for en to-årig periode på Generalforsamlingen 18. november 2021.

Vi har ofte brug for erfarne eller engagerede medlemmer til diverse spændende projekter. Skriv til et medlem af bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere!