Infektionskirurgisk målbeskrivelse for den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse

I uddannelsen til ortopædkirurgisk speciallæge stifter man bredt kendskab med infektionskirurgi og forventes at opnå brede kompetencer, som er defineret i vedhæftede målbeskrivelse:

Målbeskrivelse, infektionskirurgi

 

Kompetence-vurderingsredskabet til infektionskirurgi er udformet af DOS Uddannelsesudvalg:

EPA infektionskirurgi