Kursusmateriale
InfAmp-kursus: Det specialespecifikke kursus i Infektions- og amputationskirurgi 7.-8. november 2023

Nedenstående materiale er forhåbentlig brugbart både ift. kurset og den videre speciallæge uddannelse i ortopædkirurgi!

Målbeskrivelse ortopædkirurgi, Inf-Amp

Video-podcast
Antibiotika penetrans i bevægeapparatet
Mikrobiologiske tips til muskuloskeletale infektioner
Karkirurgiske tips til amputationskirurgen

Radio-podcast
Amputationsforeningen – Jeg valgte at blive amputeret

Kliniske retningslinjer
KKR med tips til mikrobiologiske vævsprøver
NKR om større benamputation

Oversigtsartikler:
1. Behandling af subkutane abscesser
2. Nekrotiserende bløddelsinfektioner (NSTI)
3. Septisk artrit (SANJO)
4. Fraktur-relateret infektion (FRI)
5. The role of microbial biofilms in prosthetic joint infections (PJI)
6. Infections of the musculoskeletal system (gratis bog)
7. Den amputationstruede patient er en udfordring for sundhedsvæsenet
8. Håndbog for nyamputerede (gratis bog)

Forslag til fase IV, infektionskirurgi

Du kan også finde gratis online uddannelse gennem European Bone and Joint Infection Society

Har du forslag til andre uddannelses-relevante emner, er du velkommen til at skrive til info@infektionskirurgi.dk