Bestyrelse

Formand

Christen Ravn
Afdelingslæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Formand@infektionskirurgi.dk

Næstformand

Hans Gottlieb
Sektionsansvarlig Overlæge
Ortopædkirurgisk afd. T114I
Herlev Hospital
Naestformand@infektionskirurgi.dk

Kasserer

Rehne Lessmann Hansen
Afdelingslæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Kasserer@infektionskirurgi.dk 

Sekretær

Martha Ignatiussen
Reservelæge
Ortopædkirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Info@infektionskirurgi.dk

Webmaster

Mats Bue
Reservelæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
webmaster@infektionskirurgi.dk

Bestyrelsesmedlem

Lise Hellegaard
Afdelingslæge
Ortopædkirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital

Bestyrelsesmedlem/YODA-repræsentant

Carsten Ulrich Strømmen

Læge, MD
Ortopædkirurgisk afdeling
Bispebjerg Hospital