Om DSOI

Ortopædisk infektionskirurgi – back to the roots!

Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI) er det yngste faglige selskab. Alligevel indrømmer vi gerne, at den infektionskirurgiske disciplin har eksisteret længe før DSOI kom på banen – mon ikke den i virkeligheden er blandt de allerførste kirurgiske discipliner i verdenshistorien?

Selskabet blev stiftet i 2014
Forud for den stiftende generalforsamling på DOS-kongressen i København 22.10.2014 havde en stor gruppe infektions-interesserede ortopædkirurger fra hele landet forberedt vedtægterne gennem en række møder i Odense. Initiativet hertil blev taget af KKM og CR, som ønskede et dansk forum til formidling af internationale studier og anbefalinger fra EBJIS og MSIS [European Bone and Joint Infection Society hhv. Musculo-Skeletal Infection Society]. Gruppen mente, at det ortopædkirurgiske infektionsområde var så komplekst, at det var behov for samarbejde på tværs af afdelinger og regioner i Danmark.

Selskabets formål og aktiviteter
Det er DSOIs formål, at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet. Det er blevet udmøntet i en lang række aktiviteter over 8 år:
– Tre internationale symposier og en æresforelæsning på DOS-kongresserne
– Afholdelse af populære specialespecifikke kurser om infektions- og amputationskirurgi
– Udformning af 6 tværfaglige KKR
– Udgivelse af danske statusartikler i Ugeskrift for Læger
– Initiativtager til tværfaglig guideline for håndtering af septisk artrit
– Nationalt diskussionsforum for infektionskirurgiske problemstillinger
– Bidrager til national infektionskirurgisk forskningsgruppe COMBINE
– Udvalgsposter i European Bone and Joint Infection Society (EBJIS)
– Deltagelse ved International Concensus Meeting on PJI i 2013

Alle disse arrangementer er tilrettelagt af et meget dedikeret hold af aktive medlemmer, som især tæller Klaus Kjær Petersen, Hans Gottlieb, Per Gundtoft, Mats Bue, Rehne Lessmann Hansen, Martha Ignatiussen, Lise Hellegaard, Dea Larsen, Maj Kornø, Klaus Kirketerp-Møller, Tine Nymark, Ulrik Kähler Olesen, Tine Tesdorpf, Taj Haubuf, Jeppe Lange og Christen Ravn.

Strategi
Den gældende strategi fra DSOI indeholder bl.a. målsætninger om at
– specificere infektionskirurgi i den kommende Specialeplan for Ortopædisk Kirurgi
– opretholde et velfungerende specialespecifikt kursus
– tage aktiv del i udvikling af nationale og internationale retningslinjer for infektionskirurgi
– stimulere den infektionskirurgiske forskningsaktivitet
– samarbejde omkring monitorering af infektionskirurgisk behandlingskvalitet
– skabe basis for at gøre ortopædisk infektionskirurgi til et fagområde

Samarbejde
Hensigten med at stifte ’infektionsselskabet’ har hele tiden været at sætte fokus på de mange problemstillinger, som relaterer til infektionstilstande i bevægeapparatet – diagnostiske faldgruber, kirurgiske principper og håndtering af patient-relaterede faktorer, biofilm, antibiotika-resistens osv. Da infektionskirurgi relaterer til alle fagområder og præsenterer sig på alle tidspunkter af døgnet, er det ikke selskabets mål at overtage al infektionskirurgi i Danmark. Vi oplever derimod bred interesse og samarbejdsvilje i hele det ortopædkirurgiske speciale.

Fra Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi lyder der således en varm invitation til godt samarbejde med alle landets ortopædkirurger og tilstødende specialer!

På bestyrelsens vegne
Christen Ravn, formand

Link til DSOI Vedtægter (revideret 2021)