Infektionskirurgiske definitioner – hvorfor er det vigtigt?

Klinisk/patient perspektiv: Alle ortopædkirurger oplever infektioner i bevægeapparatet, uanset om man arbejder med primær ortopædkirurgi eller revisionskirurgi. Det kan være barskt, ja ligefrem fatalt for patienten – ikke mindst hvis tilstanden håndteres utilstrækkeligt. Derfor er det vigtigt for klinikkere at have opdaterede redskaber til diagnostik af muskuloskeletale infektioner.
Definition af Periprosthetic joint infection (PJI)
Definition af Fracture-related infections (FRI)
Definition af Peripheral bone infection in adults

Videnskabeligt perspektiv: En meget stor del af den kliniske, ortopædkirurgiske forskning handler om fordele og ulemper ved en procedure. Postoperativ infektion er en af de mere alvorlige komplikationer. Anvendelsen af alment anerkendte infektions-definitioner er afgørende ift. det enkelte studies gennemsigtighed og ift. sammenligneligheden mellem forskellige studier.

Eksempler på betydningen af manglende konsensus:
1. Metsemakers WJ, Kortram K, Morgenstern M, Moriarty TF, Meex I, Kuehl R, Nijs S, Richards RG, Raschke M, Borens O, Kates SL, Zalavras C, Giannoudis PV, Verhofstad MHJ. Definition of infection after fracture fixation: A systematic review of randomized controlled trials to evaluate current practice. Injury. 2018 Mar;49(3):497-504. doi: 10.1016/j.injury.2017.02.010. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28245906.
2. Sliepen J, Onsea J, Zalavras CG, Depypere M, Govaert GAM, Morgenstern M, McNally MA, Verhofstad MHJ, Obremskey WT, IJpma FFA, Metsemakers WJ. What is the diagnostic value of the Centers for Disease Control and Prevention criteria for surgical site infection in fracture-related infection? Injury. 2021 Oct;52(10):2879-2885. doi: 10.1016/j.injury.2021.08.009. Epub 2021 Aug 10. PMID: 34412852.

Juridisk/økonomisk/politisk perspektiv: Dette emne ligger udenfor Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgis arbejdsområde, men tillægges til tider stor betydning i ind- og udland.