Bestyrelse

Formand

Christen Ravn
Afdelingslæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling
Sygehus Lillebælt – Kolding
Formand@infektionskirurgi.dk

Næstformand

Hans Gottlieb
Sektionsansvarlig Overlæge
Ortopædkirurgisk afd. T114I
Herlev Hospital
Naestformand@infektionskirurgi.dk

Kasserer

Tine Nymark
Overlæge, PhD, Klinisk Lektor
Ortopædkirurgisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Kasserer@infektionskirurgi.dk 

Sekretær

Klaus Kjær Petersen
Overlæge
Ortopædkirurgisk Afd., Infektionsteam
Aarhus Universitets Hospital
Info@infektionskirurgi.dk

Bestyrelsesmedlem/Webmaster

Mats Bue
Reservelæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital